Handy vassräfsan!

Handy vass räfsa  Låna Handy vassräfsan när vi klipper få fint vid bryggor och mot land